ความสำคัญของจรรยาบรรณที่มีผลต่อการเล่นกีฬา

จรรยาบรรณจะมีความหมายว่าความสำนึกในแต่ละบุคคลในการรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมของตนเองในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดี และต้องแสวงหาความเหมาะสมในการเล่นกีฬาแต่ละชนิดลักษณะ

ความสำคัญของจรรยาบรรณที่มีผลต่อการเล่นกีฬา Read More »