คำแนะนำหลักการในการออกกำลังกาย

ระหว่างการออกกำลังกายควรดื่มน้ำอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นการชดเชยน้ำในร่างกายที่เสียไปจากข้อมูลอย่างเป็นทางการของการแพทย์ได้วิจัยเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำในร่างกายที่เสียไปได้มีตัวเลขออกมาอยู่ที่ 2ลิตรในขณะที่กำลังเล่นกีฬาฟุตบอลบอลต่อคน ดังนั้นควรดื่มน้ำที่ละน้อยแต่บ่อยครั้งเพื่อเป็นการชดเชยน้ำที่เสียไปในขณะเล่นกีฬาหรือเป็นการออกกำลังกาย

หลังจากการออกกำลังกาย ไม่ควรเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับการดื่มน้ำตามไปเรื่อยๆแต่ในการดื่มน้ำตามนั้นควรดื่มทีละเล็กทีละน้อยเพื่อรอให้เหงื่อแห้งจากนั้นให้ทำความสะอาดร่างกายได้ แต่ในทางกลับกันบุคคลดังกล่าวได้อาบน้ำทันทีหลังจากการออกกำลังกายเสร็จจะส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายลดอย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุให้ร่างกายหยุดการเผาผลาญพลังงานต่างๆทันทีและสิ่งสำคัญไม่ควรดื่มสิ่งที่มีน้ำตาลเด็ดขาด เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ที่ใส่น้ำตาล

ก่อนการออกกำลังกายประมาณ 1 ชั่วโมง ควรงดการรับประทานอาหารใดๆเนื่องจากจะทำให้ร่างกายสะสมสารอาหารไว้เป็นจำนวนที่มากจึงเป็นสาเหตุทำให้ระยะเวลาในการออกกำลังกายที่ดึงไขมันส่วนเกินออกมาใช้เป็นระยะเวลานานออกไปอีก

ก่อนการออกกำลังกายประมาณ 15 นาที ให้ดื่มน้ำเปล่าทีละเล็กทีละน้อยตามเข้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีการออกกำลังกายจะสูญเสียน้ำในร่างกายไปอย่างรวดเร็ว จึงควรดื่มน้ำไว้เพื่อชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปและการออกกำลังกายที่ดีควรเป็นระยะเวลา 30 นาทีโดยการทำต่อเนื่องเพราะร่างกายจะสามารถดึงไขมันส่วนเกินออกมาใช้จึงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานดียิ่งขึ้น