จรรยาบรรณและคุณธรรมของการเล่นกีฬาในปัจจุบัน

ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่อยู่กันเป็นครอบครัวหรือเป็นหมู่คณะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังขาดการที่อบรมสั่งสอนและขาดการปลูกฝังทางด้านจรรยาบรรณและคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ ซึ่งจะเป็นเรื่องส่งผลกระทบไปถึงการเป็นอยู่ในระดับชาติ ปัญหาปัจจุบันเป็นปัญหาขาดจรรยาบรรณและการขาดคุณธรรม ความถูกต้องและการรับผิดชอบในสังคมปัจจุบัน

การเล่นกีฬาในแต่ละชนิดซึ่งจะช่วยให้แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย เช่นรู้จักแพ้ รู้จักชนะ การให้อภัยต่อกัน ดังนั้นสังคมในปัจจุบันนั้นย่อมต้องการให้ประชาชนทุกคนสนใจในการเล่นกีฬาประเภททีม เช่นกีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาตะกร้อ  กีฬาเปตอง เป็นต้น กีฬาเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจรรยาบรรณในการเล่นเพราะมีจังหวะในการเข้าปะทะจึงทำให้มีอารมเข้าร่วมในการแข่งขันมาก

แต่ในสังคมปัจจุบันที่สังเกตได้ว่าการเล่นกีฬาในสมัยนี้นั้นเล่นกีฬาเพื่อได้เหนือกว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ทำทุกวิถีทางที่จะให้เหนือกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ซึ่งจะไม่สนใจว่าจะอยู่นอกเหนือจากกติกาของการแข่งขันหรือไม่ ซึ่งแข่งขันไปเพื่อการทำธุรกิจที่ทำให้ตนเองได้รับผลประโยชน์มากสุด ความมีน้ำใจต่อการแข่งขันนั้นจะค่อยหายไปเรื่อยๆจึงเป็นสาเหตุให้นักกีฬาเกิดความเห็นแก่ตนเองมากขึ้นดังนั้นจรรยาบรรณและคุณธรรมอาจลดเลือนไปจากการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดซึ่งจะทำการแข่งขันไม่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้เลย การเป็นนักกีฬาที่ดีต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของโค้ชมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการเล่นกีฬาไปด้วยถึงจะมีความสำคัญของการเล่นกีฬาที่มากขึ้นจึงทำให้