คุณสมบัติที่ดีในการเป็นนักกีฬาอาชีพ

การเล่นกีฬานั้นย่อมมีการใช้อารมณ์ร่วมแข่งขันอยู่แล้วจึงเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นการที่เป็นนักกีฬาที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีมารยาทในการเล่น เคารพต่อกติกานั้นๆที่มีการกำหนดไว้ มีสภาพจิตใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้อภัยและยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะเป็นนักกีฬาที่ได้ดังนี้

การที่รู้จักตนเองดีพอเช่น รู้ความสามารถของตนเองความพร้อมทางด้านร่างกายว่ามีความถนัดในด้านใดและมีความเหมาะสมแค่ไหน รู้จักข้อด้อยข้อดีของตนเอง พร้อมกับเปิดใจให้ยอมรับและนำมาแก้ไขอย่างถูกวิธี

หลักโภชนาการทางอาหาร ต้องทำความรู้ความเข้าใจในการรับประทานในแต่ละวันเป็นอย่างดีสิ่งสำคัญคือไม่ติดยาเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงต้องนอนพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน เป็นต้น

การเคารพต่อโค้ชผู้ฝึกสอนเชื่อมั่นและไว้ใจในการทำทีมเชื่อฟังคำแนะนำต่างๆพร้อมกับนำไปปฏิบัติ มีความขยันต่อการฝึกซ้อมหรือมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและสิ่งสำคัญคือต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและมีความตรงต่อเวลาในการเข้าฝึกซ้อม

คุณสมบัติเป็นนักกีฬาที่ดีในระหว่างอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเดียวกัน มีความรักใคร่กันเป็นอย่างดี ในระหว่างการฝึกซ้อมนั้นควรมีความสามัคคีในการเล่นเพื่อทำผลงานออกมาให้ดี ลักษณะในการพูดนั้นควรเป็นคำพูดที่สุภาพไม่หยาบคาย ยอมรับคำแนะนำจากเพื่อนร่วมทีมโดยไม่ขัดแย้งและที่สำคัญต้องมีความเสียสละในการอยู่ร่วมกันซึ่งจะส่งผลไปถึงผลของการแข่งขันการเป็นนักกีฬาอาชีพนั้นต้องมีสภาพจิตใจที่ขาวสะอาดหรือมีน้ำใจนักกีฬา