October 1, 2023

Gclub

สำหรับเทคนิคนี้จะเริ่มต้นจาก ให้ทำการเลือกห้อง Gclub จากนั้นให้ทำการรอดูในส่วนของไพ่ในเกมนั้นก่อน ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 ช่องนับจากบนลงล่าง ซึ่งพอครบตัวที่ 6...